نهمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس در همدان (2)
نهمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس در همدان (2)
نهمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس در همدان (۱)
توزیع صندوق‌های اخذ رای به نمایندگان فرماندار در همدان
پنجمین جلسه ستاد انتخابات کشور
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی