حضور آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس در غرفه همدان پرس
حضور آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس در غرفه همدان پرس
حضور بنیان گذارهنر رزمی ورزش سورنا در غرفه همدان پرس
حضور دکتر رنجبرزاده نماینده سابق مردم اسدآباد در غرفه همدان پرس
حضور دکتر احمد حلت در غرفه همدان پرس
حضور همتی مدیر عامل بانک ملی در غرفه همدان پرس
حضور قاسمی فرزاد فرماندار پاکدشت در غرفه همدان پرس
حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در غرفه همدان پرس
حضور اعضای تحریریه روزنامه همدان پیام در غرفه همدان پرس
سومین روز بیستمین نمایشگاه مطبوعات به روایت همدان پرس
بازدید پورمختار نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس از غرفه همدان پرس
بازدید خجسته نماینده مردم همدان در مجلس در غرفه همدان پرس
بازدید مدیر کل بنیاد شهید استان همدان از غرفه همدان پرس
بازدید حجازی نماینده سابق مردم همدان در مجلس از غرفه همدان پرس
بازدید کارخانه نماینده مردم همدان از غرفه همدان پرس
بازدید نماینده اسبق مردم نهاوند در مجلس از غرفه همدان پرس
بازدید معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور از غرفه همدان پرس
دومین روز بیستمین نمایشگاه مطبوعات به روایت همدان پرس
حضور دستیار ویژه رئیس جمهور در غرفه همدان پرس
بازدید مدیر کل استاندارد استان همدان از غرفه همدان پرس
بازدید عضو شورای شهر همدان از غرفه همدان پرس
بازدید مدیر کل ارشاد استان همدان از غرفه همدان پرس
بازدید مدیر مسئول روزنامه همدان پیام از غرفه همدان پرس
بازدید مدیر کل سابق فنی و حرفه ای همدان از غرفه همدان پرس
آیین افتتاح بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها