نشست خبری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان
نشست خبری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان
نشست خبری اعضا کمیسیون خدمات شهری شورای شهر و آیین درخت کاری
افتتاح سرویس"شهر و شورا" سایت همدان پرس در صحن شورا
بهره برداری پروژه‌های فرهنگي ورزشي شهرداری همدان