همایش روز ارتباطات و روابط عمومی
همایش روز ارتباطات و روابط عمومی
آلبوم :  آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در همدان
همایش اتومبیل های سنگین و نیمه سنگین در همدان